Grafická verzia

Ábel Peter

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábel Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Tenisový klub Kúpele Piešťany
ID zdrojovej evidencie: 530322HM569
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.2.2004
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 26.6.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.3.2020
Športovec je športovým talentom: Nie