Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bujňák Miroslav
Dátum narodenia: 16.10.2008
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1395336
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.8.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 8.6.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.8.2019
Športovec je športovým talentom: Nie