Grafická verzia

Živner Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Živner Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: hádzaná
Odvetvia: hádzaná
Príslušný k: Slovenský zväz hádzanej
ID zdrojovej evidencie: 02983
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2020
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie