Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ogurčák Branislav
Dátum narodenia: 5.10.1998
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "DRUŽSTEVNÍK" FRANKOVÁ
ID zdrojovej evidencie: 1410801
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.5.2019
Športovec je športovým talentom: Nie