Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lakatos Anton
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: 1. FC Roma Zlaté Klasy
ID zdrojovej evidencie: 1009791
Názov funkcie: štatutár
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.11.1994
Ukončenie činnosti: -