Grafická verzia

Gavenčiak Igor

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Gavenčiak Igor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: atletika
Odvetvia: atletika
Príslušný k: Slovenský atletický zväz
ID zdrojovej evidencie: 2679
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie