Grafická verzia

Chovančík Radovan, Mgr.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Chovančík Radovan, Mgr.
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: učiteľ lyžovania
Šport: lyžovanie
Odvetvia: -
Príslušný k: Sekcia štátnej starostlivosti o šport
ID zdrojovej evidencie: starý IS
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 7.10.2016
Ukončenie činnosti: -