Grafická verzia

Ablonczy Lucas

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ablonczy Lucas
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Košický atletický klub Jednota Košice
ID zdrojovej evidencie: 1419291
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.6.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 29.8.2019
Športovec je športovým talentom: Nie