Grafická verzia

Adámek Klaudius

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámek Klaudius
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Športový klub 2011
ID zdrojovej evidencie: 1066427
Názov funkcie: štatutár
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.12.2013
Ukončenie činnosti: -