Grafická verzia

Bachleda Daniel

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bachleda Daniel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1153592
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.7.2000
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 4.11.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie