Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žáčiková Viktória
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Štart Svinná
ID zdrojovej evidencie: 1375417
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.8.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.11.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie