Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: BORODAYEV Denys
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: streľba
Odvetvia: streľba z pušky
Príslušný k: "Strelecký klub Strelnica Nižná Hutka"
ID zdrojovej evidencie: KS0414
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.6.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.3.2017
Športovec je športovým talentom: Nie