Grafická verzia

"Strelecký klub Strelnica Nižná Hutka"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: LUČANSKÝ Dušan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: streľba
Odvetvia: streľba z pušky
Príslušný k: "Strelecký klub Strelnica Nižná Hutka"
ID zdrojovej evidencie: KS0414
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.7.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.7.2018
Športovec je športovým talentom: Nie