Grafická verzia

Základná organizácia technických športov Strojnícka fakulta STU

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: SKYRČÁK Norbert
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: streľba
Odvetvia: streľba z pušky
Príslušný k: Základná organizácia technických športov Strojnícka fakulta STU
ID zdrojovej evidencie: BA0265
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2002
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.5.2019
Športovec je športovým talentom: Nie