Grafická verzia

TJ Vyšné Remety

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Legeza Lukáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Vyšné Remety
ID zdrojovej evidencie: 1250856
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.7.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.9.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.7.2019
Športovec je športovým talentom: Nie