Grafická verzia

TJ Veľké Držkovce

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Baniat Róbert
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Veľké Držkovce
ID zdrojovej evidencie: 1159357
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.7.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.8.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie