Grafická verzia

Pitoňáková Katarína

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Pitoňáková Katarína
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: snowboarding
Príslušný k: Boardsparadise
ID zdrojovej evidencie: 7370
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.3.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.7.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.4.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno