Grafická verzia

Józsa Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Józsa Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: snowboarding
Príslušný k: Športový klub Frontline
ID zdrojovej evidencie: 7048
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 2.10.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (5.7.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 5.4.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie