Grafická verzia

1. KŠK Žilina

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zachveja Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. KŠK Žilina
ID zdrojovej evidencie: 1389247
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.7.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 29.9.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie