Grafická verzia

"Slovenský kord"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: SZABÓ Karol
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šerm
Odvetvia: šerm
Príslušný k: "Slovenský kord"
ID zdrojovej evidencie: 872
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.10.2012
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.10.2019
Športovec je športovým talentom: Nie