Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žigrai Dávid
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Obec Palárikovo
ID zdrojovej evidencie: 1263241
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.7.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 23.9.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 22.7.2019
Športovec je športovým talentom: Nie