Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Mészáros Mário Luis
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC Roma Zlaté Klasy
ID zdrojovej evidencie: 1420775
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.7.2019
Ukončenie činnosti: 24.8.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 8.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie