Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Tripšanská Ingrid
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1405933
Názov funkcie: Funkcionár
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.7.2018
Ukončenie činnosti: -