Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Tripšanská Ingrid
Druh športovej činnosti: Hlavný usporiadateľ
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1405933
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.7.2018
Ukončenie činnosti: -