Grafická verzia

Abaffyová Lenka

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abaffyová Lenka
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: tanečný šport
Príslušný k: Akadémia Tanca, Slovenská spoločnosť pre rozvoj tanečného športu a tanečného umenia
ID zdrojovej evidencie: 3124
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.4.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 15.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie