Grafická verzia

Zvolenský športový klub rybolovnej techniky

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Valášek Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: rybolovná technika
Odvetvia: rybolovná technika
Príslušný k: Zvolenský športový klub rybolovnej techniky
ID zdrojovej evidencie: SZRT0176ZV
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2023
Športovec je športovým talentom: Nie