Grafická verzia

Zelíska Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Zelíska Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Obecná TJ Horné Obdokovce
ID zdrojovej evidencie: 1239961
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.7.2009
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.11.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.8.2019
Športovec je športovým talentom: Nie