Grafická verzia

Abduraimi Eljesaj

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abduraimi Eljesaj
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Pusté Čemerné
ID zdrojovej evidencie: 1422166
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.8.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 20.10.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.7.2020
Športovec je športovým talentom: Nie