Grafická verzia

1. FC Roma Zlaté Klasy

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Botlo Lubomir
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC Roma Zlaté Klasy
ID zdrojovej evidencie: 1423573
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.8.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 9.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie