Grafická verzia

Šimora Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Šimora Martin
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: iný šport
Názov športovej činnosti: PARKOUR
Príslušný k: SKILL COMPANY, s. r. o.
ID zdrojovej evidencie: 458495
Právny titul: podnikanie
Začiatok činnosti: 25.9.2016
Ukončenie činnosti: -