Grafická verzia

Západoslovenský futbalový zväz

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Inovecký Jozef
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Pozorovateľ
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Západoslovenský futbalový zväz
ID zdrojovej evidencie: 1314185
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.3.2012
Ukončenie činnosti: -