Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: ABDUL Jindřich
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: ľadový hokej
Odvetvia: ľadový hokej
Príslušný k: HC SLOVAN Bratislava, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 33935
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.11.2016
Ukončenie činnosti: 30.4.2024
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 3.3.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie