Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: BUŠIKOVÁ Nela
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kanoistika
Odvetvia: kanoistika na divokej vode
Príslušný k: Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 1881
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 28.8.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie