Grafická verzia

ZELMAN DUŠAN

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ZELMAN DUŠAN
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: stolný tenis
Odvetvia: stolný tenis
Príslušný k: Stolnotenisový klub KERAMING Trenčín
ID zdrojovej evidencie: 5137
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie