Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: WALLENFELS MARTIN
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: stolný tenis
Odvetvia: stolný tenis
Príslušný k: Stolnotenisový oddiel TABLE TENNIS CLUB POVAŽSKÁ BYSTRICA
ID zdrojovej evidencie: 12336
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.8.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie