Grafická verzia

Varga Kristián

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Varga Kristián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Obec Breznica
ID zdrojovej evidencie: 1427309
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.9.2019
Športovec je športovým talentom: Nie