Grafická verzia

Sabolová Sophia

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Sabolová Sophia
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tanečný šport
Odvetvia: akrobatický rokenrol
Príslušný k: Slovenský zväz tanečných športov
ID zdrojovej evidencie: 12231
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 15.1.2019
Športovec je športovým talentom: Nie