Grafická verzia

Augustín František

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Augustín František
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 501206RM818
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.3.2018
Ukončenie činnosti: 31.10.2022