Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Babiak Kamil
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Kapitán tenisového družstva
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 721229RM928
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.4.2015
Ukončenie činnosti: 31.10.2023