Grafická verzia

Babindai Patrik

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Babindai Patrik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 770221HM777
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.1.2004
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.2.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.4.2018
Športovec je športovým talentom: Nie