Grafická verzia

Ábelová Nina

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Ábelová Nina
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: gymnastika
Odvetvia: športový aerobik
Príslušný k: Klub športového aerobiku Nitra
ID zdrojovej evidencie: 00745
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2020
Ukončenie činnosti: -