Grafická verzia

ĎURČANSKÝ Luboš

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ĎURČANSKÝ Luboš
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: gymnastika
Odvetvia: športová gymnastika
Príslušný k: Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov
ID zdrojovej evidencie: 11376
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2020
Ukončenie činnosti: -