Grafická verzia

AMETI Lirije

Športová činnosť

Meno a priezvisko: AMETI Lirije
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: jazdectvo
Odvetvia: skoky
Príslušný k: Žrebčín Kopčany s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 03308
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: 31.12.2020
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.2.2019
Športovec je športovým talentom: Nie