Grafická verzia

DEMETER Ján

Športová činnosť

Meno a priezvisko: DEMETER Ján
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: jazdectvo
Odvetvia: záprahy
Príslušný k: ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 00672
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: -