Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: FRAŇOVÁ Linda
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: jazdectvo
Odvetvia: skoky
Príslušný k: "Jazdecký oddiel Martin Záturčie"
ID zdrojovej evidencie: 02093
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: -