Grafická verzia

FRAŇOVÁ Linda

Športová činnosť

Meno a priezvisko: FRAŇOVÁ Linda
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: "Jazdecký oddiel Martin Záturčie"
ID zdrojovej evidencie: 02093
Názov funkcie: predseda
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: -