Grafická verzia

GRYGLAK Marek Józef

Športová činnosť

Meno a priezvisko: GRYGLAK Marek Józef
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: steward
Šport: jazdectvo
Odvetvia: skoky
Príslušný k: ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 04315
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: -