Grafická verzia

JANKOVÝCH Jessica

Športová činnosť

Meno a priezvisko: JANKOVÝCH Jessica
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: jazdectvo
Odvetvia: skoky
Príslušný k: Žrebčín Kopčany s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 05394
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: -