Grafická verzia

MATULÍK Stanislav

Športová činnosť

Meno a priezvisko: MATULÍK Stanislav
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Žrebčín Kopčany s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 02056
Názov funkcie: predseda
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: -