Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: RAVASOVÁ Sofia
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: jazdectvo
Odvetvia: voltíž
Príslušný k: Žrebčín Kopčany s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: 08352
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: 31.12.2020
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.2.2019
Športovec je športovým talentom: Nie